دنیای کد ها::ابزار حرفه ای وب- نظرسنجی

نظرسنجی

به نظر شما ابزار های ما نسبت به سایر سرویس ها ی ابزار وب چگونه است؟
بد
 تعداد آرا: 21 45 %
عادی
 تعداد آرا: 3 6 %
بروز و زیبا
 تعداد آرا: 8 17 %
بسیار جدید
 تعداد آرا: 4 9 %
خیلی عالی
 تعداد آرا: 11 23 %
موضوعات
نظرسنجی
به نظر شما ابزار های ما نسبت به سایر سرویس ها ی ابزار وب چگونه است؟


نتايج|| آرشیو نظرسنجی