دنیای کد ها::ابزار حرفه ای وب- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

به نظر شما ابزار های ما نسبت به سایر سرویس ها ی ابزار وب چگونه است؟
خیلی عالی
23 %  تعداد آرا: 11 23 %
بسیار جدید
9 %  تعداد آرا: 4 9 %
بروز و زیبا
17 %  تعداد آرا: 8 17 %
عادی
6 %  تعداد آرا: 3 6 %
بد
45 %  تعداد آرا: 21 45 %

به نظر شما : در صفهات دیگر آموزش .... را بگذاریم بگذاریم
آموزش html
86 %  تعداد آرا: 6 86 %
آموزش ppt
0 %  تعداد آرا: 0 0 %
ترفند ها و کد ها را ادامه دهید
14 %  تعداد آرا: 1 14 %

موضوعات
نظرسنجی
به نظر شما ابزار های ما نسبت به سایر سرویس ها ی ابزار وب چگونه است؟


نتايج|| آرشیو نظرسنجی